Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję co następuje:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Faro Rafał Domański z siedzibą w 59-520 Legnica, ul. Andromedy 12/1;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zapytanie, które zostało zadane za pomocą formularza kontaktowego oraz (jeżeli została wyrażona stosowana zgoda), w celu przesyłania w przyszłości ofert. Podstawą przetwarzania danych jest 6 ust. 1 pkt a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
  • nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych innym odbiorcom;
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  • Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania odpowiedzi i prowadzenia korespondencji w przedmiotowej sprawie oraz (jeżeli została wyrażona stosowana zgoda) w celu oferowania w przyszłości naszych produktów, aż do czasu cofnięcia zgody;
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
  • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie;
  • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.